D-DOK
DEUTSCHLAND-DOKUMENTATION
1945 - 2004
Politik, Recht, Wirtschaft und Soziales


Vietnamesisch (Übersetzt von Ph. Le Trong, D-53113 Bonn)

Lời kêu gọi giáo viên trong nước và ngoài nước:
Làm việc với nguồn tài liệu!

Nếu đúng vậy thì bạn có thể và cũng nên thử nghiệm việc khai thác và đồng thời đánh giá nguồn tài liệu ngay trong môn bạn giảng dạy để từ kinh nghiệm này có được những hệ quả thiết thực, hợp lý và hợp cảm tính.


Allume!
Allumage prématuré?
Allumage raté?
Retard à l'allumage?
Allumé?