D-DOK
DEUTSCHLAND-DOKUMENTATION
1945 - 2004
Politik, Recht, Wirtschaft und Soziales


Slowakisch (Übersetzt von Dr. Milan Katuninec)

Učitel'kám a učitel'om doma a v zahraničí
Výzva pre prácu s pramenmi

Ak áno, tak potom by ste mohli a mali vyskúšat' v jednom z vašich vyučovacích predmetov prácu s pramenmi a vyvodit' z toho emocionálne, logické a praktické závery.


Allume!
Allumage prématuré?
Allumage raté?
Retard à l'allumage?
Allumé?